Giá từ: 7 tỷ

Sunny Garden City

Hà Nội

Diện Tích Đất
15000 m2
Diện Tích Nhà
2000 m2
Giá từ: 3-6 tỷ

Times Garden Vĩnh Yên Residences.

Hà Nội

Diện Tích Đất
1000 m2
Diện Tích Nhà
5000 m2
Giá từ: 3-5 tỷ

Biệt thự An Phú Shop Villa

Hà Đông - Hà Nội 2

Diện Tích Đất
1000 m2
Diện Tích Nhà
500 m2
Giá từ: 7 tỷ

Sunny Garden City

Hà Nội

Diện Tích Đất
15000 m2
Diện Tích Nhà
2000 m2
Giá từ: 3-6 tỷ

Times Garden Vĩnh Yên Residences.

Hà Nội

Diện Tích Đất
1000 m2
Diện Tích Nhà
5000 m2
Giá từ: 3-5 tỷ

Biệt thự An Phú Shop Villa

Hà Đông - Hà Nội 2

Diện Tích Đất
1000 m2
Diện Tích Nhà
500 m2