CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN KINH DOANH BĐS MỚI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN KINH DOANH BĐS MỚI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đối với NVKD BĐS mới vào làm việc tại Cbest

Đối với nhân viên mới vào làm việc:

  1. Lịch đào tạo các buổi:

Stt

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

Người hướng dẫn

Ngày thứ nhất:

Hội nhập Cty

 

     1.Hội nhập Công ty

       Gặp gỡ, chào hỏi;

       Giới thiệu khái quát về Công ty, hệ thống                 quản lý, cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh                   doanh  của Công ty

       Tại sao lại tham gia ngành BĐS, mong muốn           và kế hoạch sắp tới.

        Văn hóa Công ty, Nội quy Công ty, Chế độ             cho nhân viên trong công ty

        Chính sách tiền lương, thưởng và hoa hồng            cho Nhân viên KD

Cả ngày

Tại Công ty

Ngày thứ hai: Đào tạo về Sản phẩm

 

      2.Đào tạo sản phẩm:

        Tiện ích dự án

        Phân tích tầng, giá, căn, cách check căn,…

        Các key bán hàng

        Đối thủ cạnh tranh

        Phân tích đối tượng khách hàng mua dự án

        Học thuyết trình về dự án.

Sáng: Từ 8h30-12h00

Tại Công ty
       3.Đi xem thực tế

13h30 – 17h00

Dự án đã Training
Ngày thứ ba: Đào tạo Công cụ Marketing

 

       4.Facebook Marketing

Sáng: Từ 8h30-12h00

Tại Công ty
      5.Google Adwords và 1 số kênh khác

Chiều: 13h30 – 17h00

Tại Công ty
Ngày thứ tư: Kỹ năng tư vấn khách hàng      6.Kỹ năng tư vấn khách hàng:

      Telesales

      Gặp trực tiếp.

Sáng: Từ 8h30-10h

Tại Công ty
      7.Kỹ năng chăm sóc khách hàng:

       Nắm bắt tâm lý khách hàng

       Đánh giá khách hàng

       Các kỹ năng

Sáng: Từ 10h- 12h Tại Công ty
       8. Kỹ năng chốt khách hàng.

Chiều: Từ 13h30

Đến 17h30

Tại Công ty
 Ngày thứ năm: Giới thiệu về pháp luật Bất động sản.

 

       9.Tính pháp lý của dự án

       Các văn bản luật pháp liên quan đến bất động         sản.

Tại Công ty
Chia sẻ bài viết