Cbest nhân bản chất lượng giới thiệu tư vấn sale tới khách hàng như thế nào ?

Ngoài việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ truyền thống như : Đào tạo, kèm cặp sale giới thiêu, tư vấn cho khách...

Chi tiết

Quy trình chăm sóc khách hàng qua điện thoại: Bộ kỹ năng chuẩn và 7 bước xử lý hoàn hảo

Tạo ra một khách hàng mới đã khó, chăm sóc khách hàng và giữ chân họ càng là...

Chi tiết

Từ điển năng lực là gì?

Từ điển năng lực là bộ tập hợp các năng lực được chuẩn hóa và áp dụng chung cho tất cả chức danh tại doanh nghiệp, đảm...

Chi tiết

Hiểu Chuyên Môn Nghiệp Vụ

Định nghĩa   Sự hiểu biết về chuyên môn nghiệp vụ là khả năng một người thấu hiểu các khái niệm, quy...

Chi tiết

Năng lực là gì? Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tập hợp những cá nhân làm việc với nhau nhằm đạt được mục đích, mục tiêu chung nhất định....

Chi tiết

Kỹ Năng Giao Tiếp

Kỹ năng giao tiếp là khả năng sử dụng phương tiện ngôn ngữ nói hoặc ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt suy nghĩ, ý kiến, cảm...

Chi tiết

Kỹ năng phân tích, xử lí tình huống và ra quyết định

Kỹ năng phân tích, xử lí tình huống và ra quyết định là khả năng phát hiện ra vấn đề, phân...

Chi tiết

Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Với xu hướng hội nhập quốc tế, Ngoại ngữ đặc biệt Tiếng Anh không thể thiếu được trong các giao dịch thương mại. Là thế hệ...

Chi tiết