Giá từ: 6 - 24 triệu/m2

APEC DIAMOND PARK LẠNG SƠN

Lạng Sơn

Diện Tích Đất
1000 m2
Diện Tích Nhà
0 m2
Giá từ: 6 - 24 triệu/m2

OPUS ONE UÔNG BÍ - QUẢNG NINH

68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, Hà Nội

Diện Tích Đất
0 m2
Diện Tích Nhà
0 m2
Giá từ: 3-6 tỷ

Anland Pemium

Hà Đông, Hà nội

Diện Tích Đất
1200 m2
Diện Tích Nhà
1000 m2
Giá từ: 6 tỷ - 20 tỷ

Sonasea Vân Đồn

Vân Đồn

Diện Tích Đất
5500 m2
Diện Tích Nhà
5000 m2
Giá từ: 5-12 tỷ

Novotel Villas

Phú Quốc

Diện Tích Đất
7500 m2
Diện Tích Nhà
6000 m2
Giá từ: 17-22 tỷ

DỰ ÁN THANH LANH VALLEY GOLF & RESORT

Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Diện Tích Đất
12000 m2
Diện Tích Nhà
10000 m2
Giá từ: 8-15 tỷ

DỰ ÁN LA QUEENARA HỘI AN

Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Diện Tích Đất
10000 m2
Diện Tích Nhà
5000 m2
Giá từ: 7 tỷ

Sunny Garden City

Hà Nội

Diện Tích Đất
15000 m2
Diện Tích Nhà
2000 m2
Giá từ: 1 tỷ

Novaword Phan Thiết

Hà Nội

Diện Tích Đất
1000 m2
Diện Tích Nhà
750 m2
Giá từ: 3-6 tỷ

Times Garden Vĩnh Yên Residences.

Hà Nội

Diện Tích Đất
1000 m2
Diện Tích Nhà
5000 m2
Giá từ: 3-5 tỷ

The Terra An Hưng

Hà Đông - Hà Nội

Diện Tích Đất
8000 m2
Diện Tích Nhà
5000 m2
Giá từ: 6-22 tỷ

Anland Lake View

Hà Đông - Hà Nội 1

Diện Tích Đất
1800 m2
Diện Tích Nhà
800 m2
Giá từ: 6 - 24 triệu/m2

APEC DIAMOND PARK LẠNG SƠN

Lạng Sơn

Diện Tích Đất
1000 m2
Diện Tích Nhà
0 m2
Giá từ: 6 - 24 triệu/m2

OPUS ONE UÔNG BÍ - QUẢNG NINH

68 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình 1, Hà Nội

Diện Tích Đất
0 m2
Diện Tích Nhà
0 m2
Giá từ: 3-6 tỷ

Anland Pemium

Hà Đông, Hà nội

Diện Tích Đất
1200 m2
Diện Tích Nhà
1000 m2
Giá từ: 6 tỷ - 20 tỷ

Sonasea Vân Đồn

Vân Đồn

Diện Tích Đất
5500 m2
Diện Tích Nhà
5000 m2
Giá từ: 5-12 tỷ

Novotel Villas

Phú Quốc

Diện Tích Đất
7500 m2
Diện Tích Nhà
6000 m2
Giá từ: 17-22 tỷ

DỰ ÁN THANH LANH VALLEY GOLF & RESORT

Xã Trung Mỹ, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Diện Tích Đất
12000 m2
Diện Tích Nhà
10000 m2
Giá từ: 8-15 tỷ

DỰ ÁN LA QUEENARA HỘI AN

Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Diện Tích Đất
10000 m2
Diện Tích Nhà
5000 m2
Giá từ: 7 tỷ

Sunny Garden City

Hà Nội

Diện Tích Đất
15000 m2
Diện Tích Nhà
2000 m2
Giá từ: 1 tỷ

Novaword Phan Thiết

Hà Nội

Diện Tích Đất
1000 m2
Diện Tích Nhà
750 m2
Giá từ: 3-6 tỷ

Times Garden Vĩnh Yên Residences.

Hà Nội

Diện Tích Đất
1000 m2
Diện Tích Nhà
5000 m2
Giá từ: 3-5 tỷ

The Terra An Hưng

Hà Đông - Hà Nội

Diện Tích Đất
8000 m2
Diện Tích Nhà
5000 m2
Giá từ: 6-22 tỷ

Anland Lake View

Hà Đông - Hà Nội 1

Diện Tích Đất
1800 m2
Diện Tích Nhà
800 m2