Cbest nhân bản chất lượng giới thiệu tư vấn sale tới khách hàng như thế nào ?

Cbest nhân bản chất lượng giới thiệu tư vấn sale tới khách hàng như thế nào ?

Ngoài việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ truyền thống như : Đào tạo, kèm cặp sale giới thiêu, tư vấn cho khách hàng. Công ty Cbest chủ động đóng gói toàn bộ thông tin sản phẩm để luôn sẵn sàng hỗ trợ sale kể cả trường hợp các chủ đầu tư chưa sẵn sàng.

Việc xây dựng các các tài liệu, video giúp nhân bản việc tư vấn chuẩn xác, chất lượng mọi lúc mọi nơi, đặc biệt tốt với các bạn sale mới khi chưa có kinh nghiệm.

Cbest Nâng cấp, chuẩn hóa chất lượng giới thiệu tư vấn sale tới khách hàng như thế nào ?

Ngoài việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ truyền thống như : Đào tạo, kèm cặp sale giới thiêu, tư vấn cho khách hàng. Công ty Cbest chủ động đóng gói toàn bộ thông tin sản phẩm để luôn sẵn sàng hỗ trợ sale kể cả trường hợp các chủ đầu tư chưa sẵn sàng.

I. Việc xây dựng các các tài liệu, video giúp nhân bản việc tư vấn chuẩn xác, chất lượng mọi lúc mọi nơi, đặc biệt tốt với các bạn sale mới khi chưa có kinh nghiệm.

Dưới đây là một số tài liệu do trực Cbest xây dựng.

1. Dự án KĐT Dương Nội Nam Cường 

+ Phân tích Vị Trí, Dẫn dắt khách hàng vào khu vực trung tâm mới của thủ đô : xem tại đây 

+ Định vị giúp nâng tầm vị trí Khi Khách hàng chê xa, quê mùa : xem tại đây 

+ Giới thiệu dự án : xem tại đây 

2. Dự án Times Garden Vĩnh Yên 

+ Giới thiệu : xem tại đây 

+ Tư vấn : xem tại đây 

+ Phương án tài chính : xem tại đây

3. Dự án Sunny Garden City – ceogroup

+ Phân tích vị trí : Đoạn Phân Tích Thần Thánh giúp sản phẩm bị ế gần 10 năm cách TT HNQG 15Km bán cháy hàng xem tại đây

+ Giới thiệu dự án : xem tại đây

II. Ngoài ra chúng tôi tự xây dựng rất nhiều ấn phẩm bản đồ giá, bản đồ kết nối cung cấp nhiều dữ liệu giúp khách hàng ra quyết định đầu tư. 

 

Chia sẻ bài viết