Ban Cố Vấn

Ông Nguyễn Xuân Tuyển - Cố vấn Tài Chính

- Trình độ chuyên môn:

+ Tốt nghiệp Học Viện Ngân Hàng.

+ Đã được cấp “Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ” do  Uỷ ban CKNN cấp.

- Kinh nghiệm nghề nghiệp:

+ 10 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính đầu tư.

+ 2010 - 2014: Làm tại các tập đoàn lớn như EVN, Viettel.
+ 2014: Làm tư vấn và uỷ thác đầu tư tại VN Direct.
+ 2016: Làm Trưởng ban đầu tư tại công ty TNHH iShare VN.
+ 06/2017: Sáng lập Ishare Asset Management.
 
 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm - Cố vấn Tài Chính

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân kế toán kiểm toán - ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội
+ Chứng chỉ kế toán công chứng (CPA) Bang California, Hoa Kỳ
+ Chứng chỉ kế toán thực hành (CAT) - Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc ACCA
 

- Kinh nghiệm nghề nghiệp:

+ 2011 - 2012: Kiểm toán viên - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam.
+ 2012 - 2014: Kiểm toán viên - Công ty TNHH Iryna CPA, bang California, Hoa Kỳ.
+ 2014 - 2016: Kế toán - Công ty dịch vụ chuyên nghiệp PBS, bang Nebraska, Hoa Kỳ.
+ 2016 - hiện tại: Chuyên gia tư vấn giải pháp - Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT.
 
 

Ông Nguyễn Ngọc Hạnh - Chuyên gia công nghệ

- Trình độ chuyên môn:

+ Cử nhân Sư phạm toán tin Đại học Bách khoa Hà Nội
+ Kỹ sư Địa tin học Đại học Mỏ Địa Chất
+ Chứng chỉ Agile Scrum tại FPT
+ Chứng chỉ iOT (internet of things) tại FCU
 

- Kinh nghiệm nghề nghiệp:

+ Có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT.
+ 2008 – 2012: Phòng phát triển phần mềm tại Công ty Cổ phần CPIT, Tower Hà Nội.
+ 2013 - Nay : Technical leader, Solution Architech tại Công ty cổ phần FPT.
+ Kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo tại khu vực miền núi phía bắc và tại FPT.
+ Kinh nghiệm và hiểu biết về công nghệ lập trình Mobile, Printer service, BigData, iOT, Blockchain, AI.
+ Ngoài ra có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư mạo hiểm, đầu tư uỷ thác, forex và tiền điện tử.
+ Kinh nghiệm về marketing online và phát triển thị trường.
+ 8/2018: Sáng lập vfsgroup.net, phần mềm hỗ trợ đa dịch vụ VN Fast Services.