Kỹ Năng Tự Học, Tự Trau Dồi

Kỹ Năng Tự Học, Tự Trau Dồi

Bạn đã từng chủ động nâng cao các kỹ năng cần thiết cho công việc của bạn như thế nào?

Bạn cập nhật những kiến thức cần thiết cho công việc như thế nào?

Bạn nghĩ những kỹ năng nào là cần thiết cho vị trí hiện tại của bạn?

Bạn nghĩ sao về ý kiến “Chỉ người quản lý mới cần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn”?

Kể tên một vài kênh tự học mà bạn biết.

Bạn đã bao giờ tự học một loại nhạc cụ/ngôn ngữ/kỹ năng mới tại nhà chưa? Bạn học trong bao lâu? Kết quả đạt được như thế nào?

Định nghĩa

Kỹ năng tự học, tự trau dồi là khả năng tự xác định được các điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó tìm cách khắc phục điểm yếu và phát triển thế mạnh để tự nâng cao hiệu suất làm việc của cá nhân và tổ chức.

 

Biểu hiện hành vi ở các mức độ

Mức độ 5 – Mức độ xuất sắc

Ở mức độ này, cá nhân chủ động vận dụng được kĩ năng này trong cả những tình huống đặc biệt khó khăn. Cá nhân có thể tự tin truyền đạt kĩ năng này cho người khác.

Tự xác định được năng lực chuyên môn cần thiết trong tương lai

Bám sát vào xu hướng công việc của thời đại để xây dựng định hướng học tập

Chủ động tìm kiếm và theo học các khoá học nâng cao nghiệp vụ

Luôn luôn tiếp thu có chọn lọc những ý kiến tích cực từ mọi người

Liên tục tự đánh giá và tìm kiếm phản hồi từ cấp trên và người có năng lực chuyên môn

 

Mức độ 4 – Mức độ tốt

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khá khó khăn, mà hầu như không cần hướng dẫn.

Điều chỉnh được định hướng học tập của bản thân linh hoạt theo yêu cầu của tổ chức

Sẵn sàng tham gia các khoá học nâng cao nghiệp vụ khi được giới thiệu

Biết áp dụng kiến thức mới vào thực tế để tự rút kinh nghiệm

Luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ mọi người

 

Mức độ 3 – Mức độ khá

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống khó khăn, dù đôi khi vẫn cần được chỉ dẫn từ người khác.

Chấp nhận tham gia các khoá học nâng cao nghiệp vụ khi có sự hỗ trợ của tổ chức

Biết áp dụng kiến thức mới vào thực tế nhưng không thể tự đánh giá, rút kinh nghiệm

 

Mức độ 2 – Mức độ cơ bản

Ở mức độ này, cá nhân có thể vận dụng được năng lực trong những tình huống với độ khó trung bình và vẫn thường cần được hỗ trợ, hướng dẫn từ người khác.

Chấp nhận tham gia các khoá học nâng cao nghiệp vụ khi chỉ khi bắt buộc

Biết quan sát, học hỏi từ những tình huống thực tế

 

Mức độ 1 – Mức độ kém

Ở mức độ này, cá nhân chỉ vận dụng được năng lực trong những tình huống cơ bản nhất và sẽ cần rất nhiều chỉ dẫn từ người khác

Biết tiếp thu ý kiến nhưng chưa có chọn lọc

 

Bộ câu hỏi phỏng vấn

Bạn đã từng chủ động nâng cao các kỹ năng cần thiết cho công việc của bạn như thế nào?

Bạn cập nhật những kiến thức cần thiết cho công việc như thế nào?

Bạn nghĩ những kỹ năng nào là cần thiết cho vị trí hiện tại của bạn?

Bạn nghĩ sao về ý kiến “Chỉ người quản lý mới cần nâng cao nghiệp vụ chuyên môn”?

Kể tên một vài kênh tự học mà bạn biết.

Bạn đã bao giờ tự học một loại nhạc cụ/ngôn ngữ/kỹ năng mới tại nhà chưa? Bạn học trong bao lâu? Kết quả đạt được như thế nào?

Chia sẻ bài viết