Mặt bằng căn hộ Anland Lake View


MẶT BẰNG THIẾT KẾ CHUNG CƯ ANLAND LAKE VIEW

 

 

Diện tích căn hộ Tháp A:

- Căn 2 phòng ngủ + 1 WC: 57.69 m2.

- Căn 2 phòng ngủ + 2 WC: 73.03 m2, 73.93 m2, 73.36 m2, 74.13 m2.

- Căn 3 phòng ngủ + 2 WC: 89.29m2, 98.02m2.

Căn hộ 2 Phòng Ngủ & 1 WC

Căn hộ 2 Phòng ngủ & 1 WC

Căn hộ 2 Phòng ngủ & 2 WC

Căn hộ 3 Phòng ngủ & 2 WC

Diện tích căn hộ Tháp B:

- Căn 2 phòng ngủ + 2 WC: 72.69 m2, 73.35 m2, 73.59 m2, 73.93 m2, 74.16 m2.

- Căn 3 phòng ngủ + 2 WC: 81.9 m2, 99.69 m2.

Căn hộ 2 Phòng ngủ & 2 WC

Căn hộ 3 Phòng ngủ & 2 WC