Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giá từ: 3-6 tỷ

Anland Pemium

Hà Đông, Hà nội

Diện Tích Đất
1200 m2
Diện Tích Nhà
1000 m2
Giá từ: 3-5 tỷ

The Terra An Hưng

Hà Đông - Hà Nội

Diện Tích Đất
8000 m2
Diện Tích Nhà
5000 m2
Giá từ: 6-22 tỷ

Anland Lake View

Hà Đông - Hà Nội 1

Diện Tích Đất
1800 m2
Diện Tích Nhà
800 m2