Tiến độ dự án The Terra An Hưng

 

Đặt cọc: 50,000,000 vnđ.

Đợt 1: Đóng 10% GTCH (Có VAT) trong vòng 07 ngày sau khi đặt cọc , ký HĐMB

Đợt 2: Đóng 10% GTCH (Có VAT) sau 02 tháng kể từ ngày ký HĐMB

Đợt 3: Đóng 10% GTCH (Có VAT) sau 04 tháng kể từ ngày ký HĐMB

Đợt 4: Đóng 10% GTCH (Có VAT) sau 06 tháng kể từ ngày ký HĐMB

Đợt 5: Đóng 10% GTCH (Có VAT) sau 08 tháng kể từ ngày ký HĐMB

Đợt 6: Đóng 45% GTCH (Có VAT) + 2% KPBT khi nhận bàn giao CH theo Thông báo bàn giao từ CĐT, dự kiến Qúy IV-2021

Đợt 7: Đóng 5% GTCH (Có VAT) Khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hưũ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.