Tiến độ dự án Anland Lake View

Tiến độ công trình Anland Lake View gấp rút được triển khai. hiện trạng công trình đến ngày 15/10/2019